Evrende geliştirebileceğinizden emin olabileceğiniz tek bir nokta vardır: Kendiniz... Aldous Huxley

lillyum